Informasjon om treningskontingent 2015

Postet av Moelven IL - Fotball den 15. Apr 2015

Treningskontingenten 2015Det har vært noen spørsmål / kommentarer rundt treningskontingenten 2015.Styret ønsker derfor å sende ut følgende redegjørelse:BakgrunnMoelven IL Fotball hadde i 2014 et underskudd på Kr. 168 487,-.Hovedårsaken til dette underskuddet er dessverre at for mange av våre medlemmer IKKE selger Enjoy bøker eller Hippe Lotteriet. Bøkene / Lotteriet leveres tilbake usolgt av for mange foreldre / spillere.Dette medførte en betydelig inntektssvikt i 2014.MIL Fotball har et omsetningsbudsjett på ca. Kr. 2 250 000,-. Dette medfører at det er en kostnad på ca. kr. 10 000,- pr aktiv spiller i fotballgruppen.Vedlagt denne mailen følger Årsberetningen for 2014 – og vi henviser til side 6 hvor inntekter og kostnader er beskrevet.Vi er nøktern på kostnader, men samtidig må vi som ansvarlig styret forvalte klubbens økonomi slik at alle har et tilbud også i fremtiden.Da forstår alle at vi kan ikke fortsette driften med underskudd, men vi har heller ikke noen ønsker om store overskudd.Årets budsjett viser et overskudd på Kr. 225 000,- med bakgrunn i resultatet fra 2014 hvor vi må bygge opp igjen egenkapitalen i fotballgruppen.Treningskontingent 2015På side 11 i vedlagte årsberetning viser dette oversikten over kontingenten årsmøte i fotballgruppen har besluttet.Styret har ingen mulighet til å overstyre denne beslutningen, men samtidig skal vi selvfølgelig bruke skjønn og sunn fornuft i denne prosessen.Følgende er nytt i 2015:1)Treningskontingenten deles opp i to deler. En for første halvår og en for andre halvår. Første halvår vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

2)Treningskontingenten for 2015 er nesten uforandret fra 2014. Beløpet har blitt større fordi vi har lagt inn 2 enjoy bøker og en loddbok i summen for hver enkelt spiller. Selger foreldrene/spillerne begge bøkene og lotteriet så beholder de disse pengene selv. Dette er selvfølgelig frivillig og vi pålegger INGEN å selge dette, men gir alle et tilbud som gjør at treningskontingenten faktisk blir den samme som tidligere. Dette medfører at de som selger faktisk får nytte av sin egen innsats og MIL Fotball har en forutsigbar inntekt vi er avhengig av.

De som velger og IKKE selge enjoy bøker / loddbok vil da selvfølgelig få en større kontingent enn tidligere. Og det beklager vi, men samtidig ber vi om forståelse for at deler av kostnadene for hver enkelt spiller må dekkes inn gjennom innsats fra den enkelte spiller/foreldre.

Skal vi opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag så må hver enkelt bidra litt mer – hvis ikke så må driften endres slik at alle lag trener ute hele vinteren og tilbudene til alle våre medlemmer vil bli langt dårligere.
Vi forstår at det er flere foreldre som mener dette er urettferdig og at kostnadene blir store . Særlig gjelder dette de aller minste årsklassene som ikke bruker hallen om vinteren og belaster anlegget svært lite om sommeren.Jeg har fått et notat fra leder i Yngres – Stig Kristiansen med bakgrunn i møte i yngres avdeling.Dette notatet vil bli behandlet på neste styremøte i fotballgruppen (23 april).Så fort styret har tatt en beslutning vil vi formidle dette til våre medlemmer.Det er også kommet opp spørsmål rundt hvor mange loddbøker / enjoy bøker hver enkelt familie skal få. Det skal vi behandle på samme styremøte og finne frem til et fornuftig forslag på dette.Slutt kommentar:Vi som sitter i styret gjør dette frivillig og ulønnet.Vi bruker mye tid for at alle spillere i klubben skal ha et godt og fornuftig tilbud hele året.Årsmøte i fotballen tildeler oss et ansvar som styret etter beste evne prøver å forvalte.Konstruktiv kritikk tar vi gjerne imot. Men det må også gjerne komme forslag på alternative inntektskilder som gjør at vi neste år kan løse dette på en annen måte.Slik situasjonen var i 2014 så var kostnadene større enn inntektene – og det kan dessverre ikke fortsette.Jeg ønsker alle lag / spillere / foreldre lykke til med sesongen 2015!Og tusen takk til alle frivillige som bidrar rundt hvert enkelt lag! (Oversikt følger også vedlagt)Uten dere hadde ikke klubben kunnet opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag!Mvh,Moelven IL FotballGeir Karlsen

LederKommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline